Pianowanie fundamentów

ocieplenie i skuteczna hydroizolacja fundamentu pianą zamkniętokomórkową

Fundament to najbardziej narażona na wilgoć część budynku. Niewłaściwa hydroizolacja oznacza narażenie na zamakanie ścian fundamentowych co w krótkim drastycznie obniża ogólną kondycję budynku. Wilgoć podciągana kapilarnie oznacza pogorszenie izolacyjności cieplnej fundamentu a następnie ścian samego budynku. Utrzymująca się wilgoć powoduje rozwój pleśni i grzybów oraz powolną lecz nieuchronną dewastację wnętrza budynku (pękanie tynków, odspajanie tapet itp.)


Hydroizolacja fundamentów


Izolacja pozioma - układana jest w poprzek fundamentów, zarówno na ławach jak i na ścianach fundamentowych. Izolację poziomą stanowi również hydroizolacja płyty fundamentowej lub podłogi na gruncie. Ten rodzaj izolacji fundamentów chroni przed podciąganiem wody w górę (kapilarne podciąganie wody) oraz przed wnikaniem ciepła do gruntu.

Izolacja pionowa - stanowi zabezpieczenie pionowych ścian fundamentowych, w tym także piwnic przed wnikaniem w nie wilgoci oraz oczywiście ucieczką ciepła.

W tradycyjnych systemach izolacji fundamentów wykorzystuje się takie elementy jak: twardy styropian lub styrodur, folię kubełkową oraz wszelkiego rodzaju masy polimerowo - bitumiczne. Polistyren ekstrudowany XPS jest materiałem o dobrej izolacji cieplnej oraz wytrzymałym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Pewną jego wadą jest słaba przyczepność (którą skutecznie obniża uprzednie wykorzystanie mas bitumicznych) do podłoża. Trudno również skutecznie zabezpieczyć rogi które mimo dużej wytrzymałości są bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Wymienionych wad nie ma piana zamknięto komórkowa, która jest bardzo dobrą alternatywą do wykonania hydroizolacji fundamentów - zarówno pionowej jak i poziomej. Zapewnia ona doskonałe zabezpieczenie hydroizolacyjne. Jej współczynnik izolacji cieplnej przeciętnie wynosi 0,024 W/mK. Jak zwykle przy natryskowej formie prac mamy gwarancję szczelności izolacji, którą bardzo trudno uzyskać przy izolacjach z użyciem tradycyjnych materiałów. Wytrzymałość na ściskanie jest rzędu 350 kPa. Doskonała przyczepność oraz natryskowy sposób nanoszenia gwarantuje dokładność przeprowadzonych prac hydoizolacyjnych. Nie bez znaczenia jest także bardzo niska nasiąkliwość wodna piany zamkniętokomórkowej (na poziomie 2 %)


© 2018 Pianuj.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt W3layouts